Bao-tay-len-mau-kem

4.000

Được đóng trong bao tải dứa, gồm: 10 đôi/bó và 1,000túi/bao.

Liên hệ : 038 384 4582

Hotline: 038.384.4582
Chat Zalo
038.384.4582