Vải thủy tinh

30.000

Xuất xứ China
Rộng 1m
Nhiệt độ  200  – 550Oc
Chiều dài 100 – 200m
Màu sắc Màu trắng
Published on: 06/12/2020
.
.