Sản phẩm Giá Số lượng Tạm tính
× Bao đựng gạo 5kg Bao đựng gạo 5kg
1 x 900
900
900
Cộng giỏ hàng

Cộng giỏ hàng

Tạm tính 900
Giao hàng

Tùy chọn giao hàng sẽ được cập nhật trong quá trình thanh toán.

Tính phí giao hàng
Tổng 50.900