Đèn chớp cảnh báo nguy hiểm

100.000

Đèn có 4 chân vít để cố định vào một vị trí nào đó cần cảnh báo. Đèn xoay nên rất dễ thu hút sự chú ý của người qua lại.

Liên hệ : 038 384 4582

Published on: 07/12/2020
.
.