Dây Thừng PP Trắng

55.000

Vật Liệu PP
Màu sắc Trắng đỏ
Nắng mưa 5 Năm
Nguồn gốc Thái Lan
Đơn vị  Mét
Published on: 07/12/2020
.
.