Lưới chắn bụi công trình

5.000

Nguồn gốc Việt nam
Chất liệu HPDE
Kích cỡ 2m,3m
Màu Xanh Ngọc, Xanh Dương
Đơn vị tính Mét
Published on: 06/10/2021
Hotline: 0383844582
TP.HCM
Hà Nội