Mốc sứ cảnh báo cáp ngầm

30.000

Xuất xứ Việt Nam
Vật liệu Xứ
Đường kính 80mm
Độ dày 35mm
Đơn vị tính Cái
Published on: 29/02/2024
Hotline: 0383844582
TP.HCM
Hà Nội