Ống chân da hàn

60.000

Dùng bọc phần trên bàn chân và ống chân dưới khỏi những tia hàn, tia lửa điện khi hàn.

Liên hệ : 038 384 4582

Published on: 07/12/2020
Hotline: 0383844582
TP.HCM
Hà Nội