Quả tạo khói diễn tập PCCC

220.000

Xuất xứ Việt Nam
KT18
Thời gian cháy > 3 phút
Bảo quản < 40 ℃
Phạm vi 50m2
Thời hạn 5 năm

 

Published on: 20/07/2023
Hotline: 0383844582
TP.HCM
Hà Nội