Nhựa đường chống thấm

3.800.000

Độ kim lún 60/70
Độ bám dính đá Min cấp 3
Khối lượng riêng 1.028
Tổn thất khối lượng Max 0.8
Độ kéo dài Min 50
Điểm hóa mềm Min 46
Điểm chớp cháy Min 232
Published on: 27/12/2023
Hotline: 0383844582
TP.HCM
Hà Nội